ngconf 2019

Afgelopen 1 tot en met 3 mei was in Salt Lake City ngConf 2019, waarin talks van het Angular team werden gegeven, deepdive workshops in de nieuwste technieken en toekomstige plannen en ideeen van en over Angular werden verteld.

In 2018 zijn het aantal unieke bezoekers naar de documentatie met 50% gegroeid, waarmee ze nu op 1.500.000 zitten. Deze groei geeft aan dat Angular als framework steeds meer geadopteerd wordt.
Voor de komende release van Angular (versie 8, eind mei) is er veel werk gedaan aan de CLI en de Ivy renderer.

Voor de CLI is er een feature bijgekomen genaamd Differential Loading. Dit betekent dat de CLI de polyfill bundle opsplitst in een versie voor oudere browsers, die meer nodig hebben, en een versie voor de nieuwere browsers. Dankzij features zoals de module/nomodule keyword bij het script tag, worden alleen de bundles gedownload door de browsers die het nodig hebben. Dit leidt tot kleinere en snellere applicaties voor nieuwe browsers, en blijft de Angular applicatie altijd werken in oude browsers.

Ivy

ivy was al op ngConf 2018 aangekondigd, en is de nieuwe view rendering engine waarmee Angular gaat werken. Dit wordt een bijna 100% backwards compatible upgrade, en om dat mogelijk te maken zijn alle resources op het moment met Ivy bezig.
Ivy wordt opt-in in Angular v8, die voor eind mei op de planning staat om gereleased te worden. Een leuke dingetje wat genoemd werd is dat Ivy vanuit de Open Source Community is aangedragen.
Dankzij Ivy wordt het debuggen van Angular applicaties een stuk simpeler en beter. Je kunt bijvoorbeeld je HTML templates debuggen met de Chrome Developer Tools door er een breakpoint in te plaatsen!

Sharing is caring

Het Angular team gaat in de toekomst proberen om nog transparanter te werken en meer met de open source community samen te werken. Dit werd duidelijk in de 2e keynote op dag 3, waar Misko Hevery vertelde over een concept waar ze mee bezig zijn. Ze zijn bezig om Angular applicaties via Server Side Rendering nog sneller te laten opstarten. In zijn talk ging hij diep in over hun denkwijze, en hoe ze proberen om verschillende problemen aan te pakken. Dit “kijkje in de keuken” laat zien dat het Angular team probeert om ons zoveel mogelijk mee te laten denken met de komende plannen. In het verleden waren ze hierin wat terughoudender, omdat plannen al snel worden gezien als iets wat definitief gaat gebeuren op het internet.

Meetup over Meetups

Naast de talks werden er nog meer sessies georganiseerd, zoals de meetup voor meetup organisatoren. Er was een ruimte gereserveerd voor iedereen die een meetup organiseert en wil gaan organiseren, om kennis te maken met elkaar en ervaringen te delen.
Een goede les die we vanuit deze sessie hebben geleerd is hoe je gemakkelijker sprekers kunt krijgen voor een meetup. Je kunt al geslaagde meetups organiseren door de speaker Remote de talk te laten geven. Hierdoor is het een stuk simpeler voor sprekers om hun talk te doen, en dit wordt vaak al als geslaag gezien door de mensen die op de meetup komen. Voor GDE (Google Developer Experts) is zelfs budget ingeruimd om in dit soort dingen te voorzien.

Vanuit deze sessie werd nog even extra aandacht gegeven aan ngGirls. Dit is een beweging die zich bezig houdt met het verhogen van de diversiteit in de IT. Dit doen ze door middel van het aanbieden van een workshop Angular met mentoren. De deelnemers hebben voor en na de sessie contact met de mentoren zodat er een goede start kan worden neergezet.

   

How to be a speaker – Q&A

De speaker Q&A was een panel-sessie waarbij John Papa, Kim Maida en Nicole Oliver vragen beantwoorden over het geven van talks op een conferentie. 1 van de belangrijkste tips was het inhuren van een Coach. Coaches helpen jou beter te worden en de obstakels te overwinnen in het geven van talks. Een goede Coach vraagt je om wat voorbereiding te doen, bijvoorbeeld door het voorbereiden van een kleine talk en gaat vanuit daar verder werken. John Papa maakt veel gebruik van coaches om zijn talks vernieuwend en inspirerend te houden. Verder werd aangeraden om je talk specifiek te houden; kies 1 belangrijke boodschap en bouw je talk daar omheen.
Als tip om te beginnen met spreken op conferenties is aanmelden wanneer er een Call for Proposal is. Als je graag op dat specifieke conferentie wilt spreken, dan kan je de talk vaker insturen. Zorg er dan wel voor dat je het verhaal een beetje aanpast, zodat het het beste aansluit bij wat de organisatoren zoeken. Houdt er wel altijd rekening mee dat je achter je talk moet staan; de beste talks komen vanuit een positie van passie en interesse. In het geval van ngConf hebben ze een publieke sessie op youtube staan waar je met ze kunt praten om je CFP zo goed mogelijk aan te sluiten.
NgConf speaker selectie: Speaker Assistance
NgConf Speaker Office Hours: YouTube

Angular 8 and the Future – NGConf 2019 Roundup | juri.strumpflohner
Angular – All Talks from ng-conf 2019
GitHub – samjulien/ngconf2019-slides: A central place to keep track of the speakers’ slides from ng-conf 2019.

Workshops

Angular Elements | Manfred Steyer

Opdracht: Hint
Repo: GitHub – manfredsteyer/ngconf-angular-elements-workshop
Video: YouTube

Amazing Backends for Angular Devs with NestJS | Ely Lucas

Opdracht: nest-ngconf/Guide.md at master · elylucas/nest-ngconf · GitHub
Repo: GitHub – elylucas/nest-ngconf: Workshop repo for “Building Amazing Backends for Angular Devs with NestJS”
Video: YouTube

Blast Off with Angular Material | Rachel Noccioli

Opdracht & Repo: GitHub – rnocc/blast-off-with-am: Blast Off with Angular Material – ng-conf workshop
Video: YouTube

Angular and CSS Grid: Get ready to fall in love | Bill Odom

Repo: GitHub – wnodom/spacewalk
Video: YouTube

Crash Course: Angular and ngRx | Aspen Payton

Slides: ng-conf – Crash Course Angular & NgRx.pdf – Google Drive
Repo: StackBlitz
Video: YouTube

Reactive Forms Demistified | Sani Yusuf & Katerina Skroumpelou

Video: YouTube
Repos:

Angular Universal With Googles Latest Serverless Tech | Jason Dobry

Video: YouTube
Repo: GitHub – jamesdaniels/onSnapshot: Sample AngularFire app!
Things you need: Workshop · jamesdaniels/onSnapshot Wiki · GitHub