De 5 principes die organisaties hanteren die succesvol zijn met Hyperautomation

Hyperautomation | Human-AI

In het complexe landschap van technologie, waar de dynamiek tussen legacy applicaties en nieuwe toepassingen voortdurend evolueert, heeft de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) met menselijke capaciteiten zich opgeworpen als een cruciaal puzzelstuk.

Daarom wil ik graag in dit artikel de vijf principes verder presenteren voor organisaties die hyperautomatisering willen hanteren. Dit artikel biedt inzicht in de rol van AI en de mens in de toekomst, hoe deze zich in de praktijk manifesteren, waarom mensen altijd een plek hebben in organisaties en tot slot welke mogelijke overwegingen bij investeringen daarvoor nodig zijn.

Het concept van samenwerking tussen mens en kunstmatige intelligentie is niet slechts een toekomstvisie; het vormt de drijvende kracht achter de fundamentele verschuiving in hyperautomatisering. Dit artikel gaat dieper in op de manieren waarop organisaties de kracht van deze samenwerking kunnen benutten om ongekende niveaus van productiviteit en creativiteit te ontgrendelen. De nieuwe zoekmachine is niet Google, maar een gen-AI-zoekmachine.

De evolutie van mens en AI samenwerking

Welkom in de evolutie waar hyperautomatisering centraal staat en organisaties ontdekken dat de magie schuilt in de samenwerking tussen ‘Ons’ en intelligente machines. Vergeet de angst dat automatisering onze banen zal stelen; het is eigenlijk een kans om onze rollen te herzien en een omgeving te creëren waarin mensen en AI-systemen samenwerken om het beste in elkaar naar boven te halen.

Stel je dit voor: in plaats van één persoon die een taak uitvoert, krijg je nu de output van 2,5 mensen, allemaal voor de kosten van één. Hyperautomatisering gaat niet over het vervangen van onze intelligentie; het gaat erom deze te verbeteren. Dit geeft jouw team een strategisch voordeel ten opzichte van tegenhangers in andere organisaties die vergelijkbare taken uitvoeren. Wie denk je dat er meer zal schitteren? Door technologie de routinezaken te laten afhandelen, kan jouw team zich richten op belangrijker en diepgaander werk, waardoor hun functies bevredigender en zinvoller worden. Het is een win-win samenwerking!

Synergie in praktijk

De synergie tussen hyperautomatisering en mensen is een cruciaal aspect om het volledige potentieel van geavanceerde automatiseringstechnologieën te realiseren. Succesvolle samenwerking tussen mens en AI is geen theoretisch concept, maar een tastbare realiteit. Neem bijvoorbeeld de maakindustrie, waar door AI aangedreven robotica naadloos samenwerkt met menselijke arbeiders, met als resultaat geoptimaliseerde efficiëntie en precisie. Deze synergie strekt zich uit van de fabrieksvloer naar creatieve domeinen zoals content creatie, ontwerp en zelfs wetenschappelijk onderzoek. En daar houdt het niet op!

In het verleden leek de droom van het automatiseren van taken op de werkvloer onrealistisch, vergelijkbaar met hoe fabrieken veranderden toen er meer robots werden geïntroduceerd. De evolutie van de technologie heeft deze droom werkelijkheid gemaakt. Nu beperkt automatisering zich niet langer tot machines, het is verweven in de structuur van organisaties en transformeert de manier waarop we vanaf de kern werken. Net zoals fabrieken hun werkplaatsen hebben getransformeerd met robots, kunnen organisaties vandaag de dag hun bedrijfsprocessen revolutioneren door automatisering. Deze verschuiving gaat niet alleen over machines, het gaat erom elk aspect van het bedrijf te versterken, waarbij efficiëntie en innovatie op de voorgrond staan. De werkvloer is niet langer beperkt, het is een schoon canvas waar technologie en menselijke creativiteit samenwerken om te herdefiniëren wat mogelijk is.

Wat maakt mensen menselijk?

De vraag naar wat mensen menselijk maakt, is complex en veelzijdig. Het raakt verschillende aspecten van ons bestaan, van biologische en evolutionaire kenmerken tot psychologische, sociale en culturele dimensies. We hebben een hoog niveau van zelfbewustzijn en we bezitten het vermogen om na te denken over onze gedachten, emoties en ervaringen, evenals het besef van ons bestaan. We hebben ook cognitieve vaardigheden, waaronder redeneren, probleemoplossen en abstract denken, die sterk ontwikkeld zijn en zelfs in sommige gevallen sterke aanpassingsvermogen. We kunnen ook plannen voor de toekomst, complexe ideeën conceptualiseren en deelnemen aan creatieve inspanningen.

We zijn sociale wezens met een diepe capaciteit om complexe sociale structuren en relaties te vormen. Emotionele intelligentie, inclusief het vermogen om anderen te begrijpen en met hen mee te voelen, speelt een cruciale rol in menselijke interacties. We nemen deel aan symbolisch denken, waarbij we symbolen, kunst en culturele artefacten creëren en gebruiken om abstracte concepten te vertegenwoordigen en betekenis over te brengen. Cultuur, inclusief gedeelde overtuigingen, waarden en praktijken, is een kenmerkend menselijk fenomeen. We hebben een gevoel voor moraliteit en ethiek. We bezitten het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, morele beoordelingen te maken en volgens ethische principes te handelen. Deze capaciteit draagt bij aan de ontwikkeling van complexe samenlevingen en juridische systemen. Uiteindelijk is de reden waarom we zijn waar we zijn in deze wereld te danken aan onze morele waarden, ethiek en normen. Dat is het menselijk kompas.

“Men in control of vast organisations have tended to be too abstract in their outlook, to forget what actual human beings are like, and to try to fit men to systems rather than systems to men”Bertrand Russel

Uitdagingen en overwegingen

De kern van hyperautomatisering ligt in de samenwerking tussen menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie (AI). Heb je ooit een klassieke voorstelling bijgewoond? In vergelijking is de samenwerking net als een compositie van verschillende technologieën, variërend van kunstmatige intelligentie(AI) en machine learning tot robotprocesautomatisering (RPA), die samenkomen in het geheel organisatie als passende puzzelstukjes. De uitdaging ligt in het naadloos laten samenwerken van deze verschillende elementen voor maximale efficiëntie.

Maar het draait niet alleen om technologie, de rol van mensen is van cruciaal belang. Binnen een organisatie bevinden de werknemers zich in de voorhoede van deze transformatie en moeten ze nieuwe vaardigheden verwerven om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Dit vereist uitgebreide trainings- en bijscholingsprogramma’s, evenals betrokkenheid en samenwerking.

Ethische overwegingen voegen een extra laag complexiteit toe aan de AI-systemen, die inzichten uit historische gegevens kunnen onbedoeld vooroordelen versterken. Het element eerlijkheid in besluitvorming wordt daarom een hoog prioriteit. Dit gekoppeld met privacy en beveiliging zijn belangrijke zorgen in de sector. Met data als ruggengraat is het beschermen van gevoelige informatie een topprioriteit die robuuste maatregelen vereist. Ook change management is essentieel, omdat de culturele verschuiving die nodig is voor het omarmen van hyperautomatisering weerstand kan ondervinden. Daarom vereist een succesvolle integratie een buitengewoon strategie voor een soepele overgang.

Bij dit soort oplossingen is compatibiliteit van groot belang. Hoe ga je ervoor zorgen dat verschillende systemen moeiteloos kunnen samenwerken? Het omgaan met juridische kaders blijft een voortdurende uitdaging. Transparantie is essentieel om de besluitvormingsprocessen van AI te begrijpen, en het financiële aspect mag niet over het hoofd worden gezien. Let op dat de initiële investering aanzienlijk is en zorgvuldige afweging van kosten tegen verwachte opbrengsten vereist. Dit is ook een reden waarom de dynamiek tussen menselijke en AI-samenwerking zo belangrijk is. Het vinden van de juiste balans in rollen is een voortdurende inspanning. Succesvolle organisaties die deze uitdagingen aanpakken, ontsluiten niet alleen het potentieel van hyperautomatisering, maar vormen ook het toekomstige landschap van productiviteit en efficiëntie. Dit wordt verder toegelicht in het onderzoek van Invantcapital.

Vertrouwen opbouwen in AI

Bij het begeleiden van haar werknemers bij het opbouwen van vertrouwen in Hyperautomatisering is de rol van een organisatie divers en vereist een multidisciplinaire aanpak. Het begint met transparante communicatie, waarbij de organisatie haar doelen en verwachte resultaten openlijk deelt. Deze transparantie legt de basis neer voor vertrouwen. Hierop bouwt de organisatie de werknemers verder uit door hen te voorzien van de benodigde vaardigheden via uitgebreide training. Dit faciliteert niet alleen hun samenwerking met geautomatiseerde systemen, maar benadrukt ook de toewijding van de organisatie om haar werknemers te ondersteunen te midden van technologische veranderingen. Belangrijk is dat de nadruk moet liggen op versterking in plaats van vervanging.

Door werknemers betrekken bij besluitvormingsprocessen over Hyperautomatiseringsinitiatieven versterkt het vertrouwen verder. Naast vaardigheidsopbouw is de oprichting van ethische richtlijnen en governancekaders cruciaal. Duidelijke definities van ethische overwegingen, protocollen voor gegevensprivacy en verantwoorde AI-praktijken dragen bij aan het bevorderen van een omgeving van vertrouwen. Samenwerking tussen mens en AI bloeit op wanneer individuen begrijpen hoe AI beslissingen neemt. Dit onderzoek van Gartner 28 Maart 2023 geeft een uitgebreid uitleg van hoe de vertrouwen verder versterkt kan worden, om een ​​effectieve implementatie te garanderen.

Samenwerkingsmogelijkheden

Zie Hyperautomatisering als een gouden kans om eentonig werk om te zetten in een platform voor carrièregroei en spannendere taken. Stel je voor: geen schakelen meer met 10 verschillende apps voor gegevens; systemen communiceren naadloos, verzamelen informatie en presenteren deze automatisch. Deze samenwerking stimuleert productiviteit en innovatie. Naarmate automatisering routineuze taken overneemt, is er meer stimulans voor leren, aanpassen en het uitvoeren van kritische en emotioneel intelligente taken. In deze geautomatiseerde werkomgeving kunnen we nieuwe vaardigheden verwerven, voorop blijven lopen en evolueren met de veranderende eisen van onze functies.

Wat altijd voorop moet staan, is dat we oplossingen creëren met de mens als uiteindelijke klant. Het ontwerp en de implementatie van hyperautomatiseringsoplossingen moeten de gebruikerservaring en de behoeften van de werknemers prioriteren. Interfaces moeten intuïtief zijn en automatisering moet de mogelijkheid van individuen om hun taken efficiënt uit te voeren, verbeteren in plaats van belemmeren. Onze kracht ligt in ons vermogen om creatief te denken, complexe situaties te begrijpen en uitdagingen aan te gaan op een manier dat geautomatiseerde systemen niet kunnen repliceren. Daarom kunnen wij inzichten verschaffen in gebruikerservaringen, gebieden voor verbetering identificeren en bijdragen aan de iteratieve ontwikkeling van geautomatiseerde processen.

Wij bezitten een niveau van flexibiliteit en aanpassingsvermogen dat cruciaal is in dynamische en onvoorspelbare situaties. Hyperautomatiseringssystemen kunnen worstelen met ongekende scenario’s, en onze tussenkomst wordt essentieel bij het navigeren door onbekende terrein. Zelfs in sterk geautomatiseerde omgevingen blijft ons toezicht essentieel. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat geautomatiseerde systemen in lijn zijn met organisatiedoelen, ethische normen en regelgevende vereisten. Verantwoordelijkheid blijft een menselijk aspect van het hyperautomatiseringsecosysteem.

Conclusie

De complexiteit op de productiviteitsmarkt richt zich op de verwachting van samenwerking tussen mens en kunstmatige intelligentie, wat door veel organisaties wordt beschouwd als een versterking. Het omarmen van deze verandering vereist een samenwerkingsgerichte mentaliteit die de synergie erkent tussen ‘Wij’ en AI. Toch behouden we onze unieke menselijke kenmerken en daarmee onze onschatbare waarde.

Bij het betreden van de samenwerking van hyperautomatisering ontdekken we een vruchtbare bodem voor loopbaangroei en creativiteit. Deze benadering stelt automatisering in staat om onze vaardigheden te versterken, workflows te herstructureren en efficiëntie te vergroten, wat ons verder leidt tot het verhoging van innovatie en jobtevredenheid. Terwijl we door het complexe terrein van hyperautomatisering navigeren, worden uitdagingen katalysatoren voor groei, die organisaties in diverse sectoren leiden naar transparantie, veerkracht en visionaire investeringen.

Hieronder geef ik voorbeelden per sector waar hyperautomatisering aanzienlijke voordelen kan bieden. In de vervolg artikelen zal ik ingaan op sector-specifieke uitdagingen, integratie-uitdagingen en implementatiestrategieën.

Hier in het kort, kritieke sectoren waar Hyperautomatisering essentieel is voor strategisch succes:

  • Overheid en Openbare Diensten: Effectief bestuur en tevredenheid van burgers zijn de belangrijkste doelstellingen in de publieke sector, waar Hyperautomatisering de efficiëntie en transparantie in overheidsprocessen verbetert, zodat responsieve en verantwoorde openbare diensten worden gegarandeerd.
  • Financiën en Bankwezen: Real-time fraude detectie en risicobeheer zijn van vitaal belang om financiële activa te beschermen en te voldoen aan strenge regelgevende
  • Logistiek en distributie: Hyperautomatisering kan helpen bij het stroomlijnen van logistieke processen, zoals magazijnbeheer en orderverwerking. Door te focussen op het oplossen van complexiteit, het verbeteren van interoperabiliteit, het beheren van onderhoudsbehoeften, kan hyperautomatisering uiteindelijk helpen om de efficiëntie te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken in deze sector.
  • Detailhandel en E-commerce: Het voldoen aan de verwachtingen van klanten en het concurrerend blijven in de detailhandel hangt af van optimalisatie van de supply chain en het leveren van gepersonaliseerde klantinteracties, cruciaal voor merkloyaliteit en marktsucces.
  • Telecommunicatie: Betrouwbare connectiviteit en gepersonaliseerde klantervaringen zijn van het grootste belang in de telecommunicatiesector, waardoor efficiënt netwerkbeheer en servicevoorziening essentieel zijn voor het behouden van klanttevredenheid en marktleiderschap.
  • Productie en Industrie 4.0: Het bereiken van operationele efficiëntie en het voldoen aan de marktvraag hangt af van de optimalisatie van productieprocessen en supply chain management, essentieel voor het behouden van concurrentiekracht en het bevorderen van groei in de maakindustrie.
  • De gezondheidszorg: Verbeterde patiëntenzorg en operationele optimalisatie is cruciaal. Waarin Hyperautomatisering administratieve processen stroomlijnt en medische gegevensanalyse vergemakkelijkt voor verbeterde klinische resultaten.
  • Human Resources en Talentmanagement: In de sector van human resources zijn het aantrekken, ontwikkelen en behouden van een bekwaam personeelsbestand van het grootste belang, waardoor Hyperautomatisering essentieel is voor het stroomlijnen van HR-processen en het optimaliseren van talentmanagementpraktijken.
  • Verzekering: Efficiënte verwerking van claims, nauwkeurige risicobeoordeling en verbeterde klanttevredenheid zijn cruciaal voor succes in de verzekeringssector, waardoor Hyperautomatisering onmisbaar is voor het leveren van tijdige en betrouwbare diensten.