Bij onze klanten dragen wij de verantwoording voor cruciale bedrijfsprocessen, daarom vinden we het belangrijk dat wij onze eigen processen aantoonbaar op orde hebben. We zijn dan ook verheugd dat we voor de ISAE 3402 type I audit in één keer zijn geslaagd. Voor het ISAE 3402 certificaat wordt nauwgezet gekeken naar alle relevante bedrijfsprocessen en of ons risicomanagement en onze informatiebeveiliging op orde zijn. Gezien hierbij duidelijk strengere eisen en controles gelden dan voor de ISO 27001 certificering – die we eind vorig jaar ook al hadden geaced –  zijn we hier erg trots op! Het is voor onszelf extra bevestiging van wat we al wisten: dat we onze eigen zaken goed op orde hebben en dat klanten dus volledig op ons kunnen vertrouwen.

Over 6 maanden vindt het tweede deel van de audit plaats: type II. Dan moeten (gaan ?) we aantonen dat we in de tussenliggende periode volgens de beschreven processen hebben gewerkt.

Meer weten over wat ISAE 3402 inhoudt? Op deze pagina’s vind je meer informatie: https://en.wikipedia.org/wiki/ISAE_3402 en https://www.isae3402.nl/wat-is-isae3402