Over Enexis

Enexis levert elektriciteit en gas aan meer dan 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven. Ook de aanleg van en onderhoud aan deze netwerken is haar verantwoordelijkheid. Sinds de liberalisering van de energiemarkt, de verduurzaming van de productie en de beschikbaarheid van technologie om het netwerk slimmer te maken, is de rol van Enexis volop in beweging. Een betrouwbaar, flexibel en wendbaar IT landschap is noodzakelijk om hier op de juiste manier mee om te kunnen gaan.

Het probleem: verspreide kennis

Enexis maakt al sinds 2004 gebruik van TIBCO technologie om hun verschillende IT componenten met elkaar te integreren. Een uitgebreid service landschap was ontstaan, waarbij de kennis van het landschap té verspreid was geraakt over een té beperkte hoeveelheid specialisten, doordat vanuit verschillende projecten steeds aan verschillende delen van het integratielandschap werd gewerkt. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of het doorvoeren van wijzigingen. Hierdoor was hergebruik, één van de belangrijkste SOA principes, lastig te realiseren.

De oplossing: een service catalogus

De kennis was er wel, maar verdeeld over verschillende personen en documentatiesets, dus niet op ieder moment toegankelijk voor iedereen. Als die informatie eenvoudig beschikbaar zou zijn, zouden solution architecten en ontwerpers in hun ontwerpen met de reeds beschikbare services rekening kunnen houden. Dan zou een nieuwe service ontwerpen, of het kopiëren van een bestaande, overbodig zijn. De vergelijking met een menukaart in een restaurant is snel gemaakt: het kiezen uit een bestaand menu helpt de gast tot het komen van een keuze, waarbij de keuze door de kok (de architect in de keuken) is beperkt tot een aantal gerechten. Kleine variaties zijn altijd mogelijk, maar alleen op basis van de items op de menukaart. Dit komt ook de kwaliteit ten goede, want minder keuze brengt in de keuken de focus op de kwaliteit. Zo gaat het ook met services en service oriëntatie. Een service catalogus is een menu waarin de verschillende beschikbare services opgesomd zijn, altijd en voor iedereen in de organisatie beschikbaar.

Implementatie

Als tool koos Enexis voor een wiki op basis van Confluence uit de Atlassian suite. Dit product was al beschikbaar binnen het bedrijf, wat hielp bij een snellere doorlooptijd. Nadat Enexis zelf met het ontwerp van de service catalogus was gestart, is Rubix gevraagd deze catalogus te realiseren, door het ontwerp te finaliseren en de eerste 50 service operaties vast te leggen.

Aangezien álle services en bijbehorende service operaties in de catalogus moesten worden opgenomen, ging Enexis verder met inventariseren van bestaande services en service operaties. Uiteindelijk bleken dit er nog ruim 620 te zijn! Op basis van ervaringen uit eerdere implementaties, aangevuld met de ervaring vanuit de eerste 50 operaties, maakten wij de inschatting dat de doorlooptijd minimaal 8 weken zou zijn.

Om de haalbaarheid van de deadline te verbeteren, werden de volgende keuzes gemaakt:

  • Meer automatisering

Handmatig werk moest zoveel mogelijk worden voorkomen, zodat de structuur overal gelijk was en de inhoud op de juiste plaatsen op de wiki-pagina’s terecht kwam. Het maken van een pagina op de wiki, volgens een vaste structuur en met verschillende subpagina’s, kon prima worden geautomatiseerd via een API binnen Confluence. Ook het vullen van de inhoud kon via diezelfde API worden geautomatiseerd. Aangezien TIBCO de standaard is binnen Enexis, kozen wij ervoor deze processen met behulp van TIBCO BusinessWorks te implementeren. Nu hoefde alleen nog de inhoud uit de verschillende documentatiesets te worden verzameld en vastgelegd in een excelsheet met eenzelfde structuur als de wiki-pagina‘s uit de service catalogus. Zodra de excelsheet is gevuld, kan via TIBCO het gemaakte proces worden gestart om de wiki-pagina‘s én de inhoud te genereren. Een herhaalbaar proces. Ook voor de toekomst, als er nieuwe services met bijbehorende service operaties bij komen.

  • Inzetten van Service Oriented Factory (SOFa)

Daarnaast moest een flinke mate van flexibiliteit in capaciteit beschikbaar zijn. Enexis zou zelf extra resources beschikbaar krijgen, maar het was onduidelijk op welke termijn. Wij deden daarom het voorstel om flexibele capaciteit vanuit de Rubix SOFa te leveren. Met de garantie dat binnen 3 maanden de service catalogus gevuld zou zijn, ook als de resource capaciteit bij Enexis niet toe zou nemen. Een dergelijk sterk commitment was precies wat Enexis nodig had op dat moment.

“Door de ervaring, inzet, flexibiliteit en commitment van Rubix is Enexis in staat gebleken binnen een doorlooptijd van 3 maanden een service catalogus neer te zetten gevuld met in totaal meer dan 700 service operaties. Een prachtig resultaat!”
Gert-Jan van Gisteren, Change Manager bij Enexis

Resultaat

De eerste fase met 50 service operaties was zo goed verlopen dat alles ruim binnen de tijd en het beschikbare budget is opgeleverd. Ook de rest van het project was conform afspraak binnen 3 maanden opgeleverd aan Enexis, inclusief een additionele groep van 70 services operaties die tijdens de uitvoering van het project onverwacht opgenomen moesten worden in de service catalogus. Enexis heeft nog een deel van de operaties vanuit de eigen capaciteit vastgelegd, waardoor het totaal beschikbare budget niet is overschreden. Een mooie prestatie en vooral een perfect voorbeeld van samenwerking en partnership!