The Open Group Architecture Framework (afkorting TOGAF) is een methode voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur. TOGAF is een open standaard en bevat een verzameling aan technieken en best-practices. Centraal in de methode staat de Architecture Development Method (ADM). Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de enterprise-architectuur.
Deze zomer zijn 12 medewerkers gestart met de in-huis TOGAF® 9 Foundation training. Gedurende 3 avonden is na genot van diverse Subway broodjes de training gevolgd. Inmiddels heeft het grootste deel van de groep examen gedaan en is natuurlijk ook geslaagd!