The adoption and growth of API platforms

Het is duidelijk dat er enorme verschuivingen plaatsvinden in de maatschappij, ondernemingen en technologie. De term ‘digitale transformatie’ is geen hype meer, maar een objectieve beschrijving van een alom aanwezige ontwikkeling die is ingezet en nog lang niet voorbij zal zijn. In deze digitale transformatie is een belangrijke rol weggelegd voor API platforms.

Succesfactoren van API platforms

API’s zijn het communicatieve bindmiddel van de toekomst. Ze ontsluiten data en informatie voor en tussen mensen en dingen, en een goed API platform zorgt ervoor dat dit op relevante en waardetoevoegende wijze gebeurt. Omdat een dergelijk platform alleen succesvol kan worden als het voldoende gebruikers vergaart (die zowel technologisch als menselijk van aard kunnen zijn), is het cruciaal om inzicht te hebben in wat de succesfactoren zijn voor een API platform. In dat kader heeft managing consultant Rubén Middeljans een research paper geschreven over zijn verkennend onderzoek naar de factoren en strategieën die van invloed zijn op de acceptatie en groei van open API platforms.

Laat je naam en e-mailadres achter en ga door naar de download van de research paper (engelstalig):