Maandag 26 juni jongstleden heeft Henk Bothof, CIO van ProRail, samen met Fabian Janssen van Rubix een meerjarige overeenkomst getekend voor het ontwerpen, bouwen en testen van TIBCO componenten en het derdelijnsbeheer van diezelfde componenten. Na een intensieve periode van selectie op basis van de Europese aanbestedingsregels is Rubix uiteindelijk als meest geschikte en economisch meest voordelige leverancier uit de bus gekomen. Het innovatieve concept van de Service Oriented Factory (kortweg SOFa genoemd, voor meer informatie hierover zie www.rubix.nl/SOFa), de uitgebreide ervaring van Rubix met TIBCO èn de succesvolle samenwerking tussen beide partijen in het verleden, heeft geleid tot deze contractering voor twee jaar met een optie op verlenging voor nogmaals twee jaar.

‘Met name het feit dat Rubix zich al meerdere keren bewezen heeft als betrouwbare leverancier voor ProRail in het TIBCO integratiedomein, stemt mij niet alleen tevreden met dit resultaat’, zegt Bothof, ‘maar geeft mij ook het vertrouwen dat we samen een mooie toekomst tegemoet gaan met focus op innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid van levering’. Janssen beaamt dit volledig en voegt hier aan toe dat de samenwerking tussen beide teams een prachtig voorbeeld is van een partnership dat beide partijen naar een hoger niveau stuwt.

Direct na de formele gunning van het Europese aanbestedingsproces is gestart met de implementatie van de gecontracteerde diensten. Dit heeft ertoe geleid dat de SOFa voor de bouw en test werkzaamheden volledig operationeel is, inclusief derdelijns beheer. In de nabije toekomst zullen de overige werkzaamheden waaronder detailontwerp, aan de dienstverlening van Rubix voor ProRail worden toegevoegd.

Over ProRail

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zet ProRail zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. ProRail heeft als doel het spoornetwerk veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer maken en werkt daar dagelijks aan. Dat doet ProRail altijd met aandacht voor haar invloed op het milieu en de samenleving.

Over Rubix

Rubix is een dynamisch bedrijf met enthousiaste gecertificeerde professionals, gespecialiseerd in integratie. Het unieke karakter van Rubix zit in de combinatie van hoogwaardige kennis door pure focus op integratie en een hecht team van betrokken en ondernemende professionals. Doordat u samen met dit gepassioneerde team uw behoefte bepaalt, realiseert Rubix oplossingen die beheersbaar en kostenefficiënt zijn, continuïteit bieden en de vereiste functionele meerwaarde leveren aan uw organisatie en klanten. Rubix biedt haar integratie diensten ook aan tegen een werkelijke resultaatverplichting, zowel voor ontwikkeling als voor het beheer van componenten en services binnen uw integratielandschap. Ontzorgen is onze belofte, innovatie onze overtuiging en onze klanten het bewijs.