Goed nieuws voor ProRail! Door haar platform-migratie net voor de deadline succesvol af te ronden, heeft de organisatie flink op additionele licentiekosten bespaard. Het Integratie Compentence Center (ICC) – waarvan een groot deel gevormd wordt door Rubix specialisten ­- had bij deze migratie van begin tot eind een leidende rol. Onder hun supervisie vond een soepele samenwerking plaats tussen verschillende partijen.

Migreren was voor ProRail een must, vanwege de aflopende support van het OS en een aantal TIBCO componenten. Met het nieuwe TIBCO platform voldoet ProRail weer aan alle vereisten op het gebied van compliancy en support. Tegelijk zijn additionele standaarden geïntroduceerd zoals WS security, alsmede (indien nodig) fault tolerant of dubbel kunnen uitvoeren van BW adapters.

Een groot deel van de adapters kon middels lift en shift worden uitgerold op het nieuwe platform. De overige adapters zijn door de Rubix SOFa, een dienst die Rubix al vele jaren succesvol aan ProRail levert, eerst op maat aangepast. De vloeiende coördinatie door het ICC bij de doorloop van intensief testen in Acceptie, naar livegang in Productie, speelde een cruciale rol bij het halen van de deadline. Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Image credits: FaceMePLS