Een groot deel van ons leven gaat verloren aan het actualiseren van informatievoorziening. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van een projectstatus, de hoeveelheid eten in de voorraadkast, of de vertrektijd van de volgende trein. Maar stel je eens een wereld voor waarin je altijd, direct, en zonder grote inspanningen op de hoogte bent van de laatste stand van zaken over elk denkbaar onderwerp. Die wereld is praktisch binnen handbereik. Tenminste, met de juiste strategie…

Voor grofweg alle denkbare zakelijke scenario’s geldt dat de vereiste technologie om de benodigde informatie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen ruimschoots beschikbaar is. Of die ook daadwerkelijk wordt gebruikt, is een andere vraag. Voor veel organisaties is het nu al een hele uitdaging om alle beschikbare databronnen en informatiestromen in kaart te brengen, laat staan dat ze er daadwerkelijk hun verdienmodellen mee optimaliseren. Vaak zijn we nog maar net begonnen met het implementeren van sensoren, automatiseren van processen, en het in gebruik nemen van geavanceerde analyse-systemen. Hoog tijd dus om de waan van de dag even opzij te zetten, afstand te nemen, en niet alleen na te denken over de structurele elementen die nodig zijn voor een toekomstig IT-landschap, maar ook over de structurele veranderingen die vereist zijn om er een toekomstbestendig IT-landschap van te maken: hoog tijd om na te denken over een universele integratie strategie.

Utopie?

Organisaties met een toekomstbestendig IT-landschap hebben dit ingericht met het idee dat er kan worden ingeplugd op datastromen waarvan ze nu nog niet weten dat ze die nodig gaan hebben. Zo’n IT-omgeving, waarin je alles-met-alles kan verbinden, klinkt in eerste instantie misschien als een utopie. Maar met de juiste strategie als vertrekpunt, en een toegewijd team dat deze uit kan voeren, ben ik ervan overtuigd dat het altijd mogelijk is zo’n IT-landschap te realiseren. In sommige gevallen wordt het een forse uitdaging, en moeten er drastische veranderingen worden doorgevoerd. Maar zachte heelmeesters zorgen voor stinkende wonden: het uiteindelijke doel is het bouwen van een digitaal fundament dat structureel bijdraagt aan lange termijn succes.

Fundamentele strategie

De meest cruciale factor in het realiseren van zo’n digitaal fundament is het formuleren van een strategie die gericht is op het vergroten van het integratievermogen. Veel organisaties hanteren echter digitale strategieën die meer toepassingsgericht zijn, en bestaan uit losstaande projecten. De bedrijfsstrategie wordt dan bijvoorbeeld ontleed in digitale elementen die vereist zijn om te kunnen groeien, ontwikkelen en innoveren. Vervolgens worden die elementen afzonderlijk gerealiseerd. Doordat deze strategie vaak wel leidt tot enige resultaten zijn organisaties zich er niet van bewust dat ze meer met symptoombestrijding bezig zijn dan met het structureel verbeteren van hun IT-huishouding: nieuwe digitale innovaties hebben namelijk pas echt maximale meerwaarde als ze in het volledige digitale apparaat kunnen worden geïntegreerd .
Een universele integratie strategie is daarom cruciaal als vertrekpunt voor een toekomstbestendig digitaal fundament. Niet de losse elementen, maar het vermogen om die elementen, toepassingen en systemen met elkaar te integreren zorgt namelijk voor het onderscheidend vermogen van een organisatie. Integratievermogen is bepalend voor efficiëntieverbetering (productielijnen en order-systemen beter op elkaar laten inspelen zorgt voor een groter effect dan een van die twee versnellen), en ook het aanpassingsvermogen (zonder moeite nieuwe betaalsystemen kunnen implementeren).

Meer informatie over de universele integratie strategie

Wil je meer weten over de universele integratie strategie, en hoe je die formuleert en implementeert? Download dan dit e-book. Hierin worden alle elementen besproken, en vind je uitleg en tips over het hele proces, van strategie tot vendor-selectie en implementatie. Dit document is gebaseerd op vele jaren ervaring en best practices – zowel van mij persoonlijk als van doorgewinterde architecten en integratiedeskundigen.

Een Universele Integratie Strategie helpt jou met het maken van een ​​hands-on plan om jullie integratie- en IT-huishouding op orde te krijgen, en zo integratie zijn werk te laten doen. Alleen dan creëer je dat robuuste en flexibele bedrijf, dat kan overleven en overwinnen in de digitale toekomst.

Lees hier meer en download het uitgebreide e-book: