Op tijd, binnen budget en met de juiste kwaliteit alle TIBCO ontwikkelwerkzaamheden uitgevoerd. Lees in deze case hoe Eneco dit resultaat met de Rubix SOFa heeft behaald.

Over Eneco en de Nederlandse Energiemarkt

De Nederlandse energiemarkt is sinds 2004 geliberaliseerd. Concreet betekent dit zowel particuliere als zakelijke afnemers van energie (zowel gas als electriciteit) een vrij keuze hebben in de leveranciers van die energie. Om vrije marktwerking verder te optimaliseren is per 2007 de splitsingswet aangenomen in Nederland, waardoor de energiebedrijven per 1/1/2011 gesplitst moesten zijn. Hierdoor kennen we naast de rol van leverancier in Nederland ook rol van regionaal netbeheerder (bv Stedin) en de landelijk netbeheerder: Tennet. Eneco richt zich als leverancier op de contractuele levering van energie van partijen in Nederland en België.

Integratie binnen en buiten Eneco

Door de liberalisering van de markt en de scheiding in de rollen van leverancier en netbeheerder is gedetailleerde afstemming op proces- en systeemniveau tussen alle partijen nog noodzakelijker en complexer geworden dan dit al was. Denk bijvoorbeeld aan de impact van een verhuizing: de partijen die hierbij betrokken zijn, de correcte financiële afwikkeling op basis van meterstanden, de afsluiting op het oude adres, de aansluiting op het nieuwe adres, de correcte meterstand op het nieuwe adres als start van de levering. Waarbij elke betrokken partij haar eigen systemen heeft. Kortom: een complex geheel met gedetailleerde afspraken, processen, interfaces en berichtenuitwisseling. Tegelijk wilde Eneco juist het proces vereenvoudigen, kosten verlagen en wijzigingen in de sectorafspraken makkelijk kunnen doorvoeren. Het integratielandschap moest dus zodanig vorm krijgen dat flexibel en kostenbewust met wijzigingen om kon worden gegaan.

Eneco, TIBCO en Rubix

In 2011 koos Eneco ervoor haar integratiedomein te standaardiseren op TIBCO technologie. Bijna direct na dat keuzemoment is Rubix betrokken geraakt bij de implementatie. Vele verschillende interne en extern gedreven projecten, zoals de integratie met Oxxio, de lancering van TOON© en de marktbrede implementatie van het Centrale Aansluitingen Register (CAR), hebben uiteindelijk een stempel gedrukt op dit landschap zoals dat tegenwoordig wordt ingezet bij Eneco.

Rubix hielp Eneco hier niet alleen technisch mee verder, maar juist ook organisatorisch: hoe ga je om met de verschillende vragen uit verschillende projecten? Hoe stem je die capaciteitsbehoefte goed af? Hoe plan je dit? Hoe manage je de afhankelijkheden zodat je aan de projectleiders kunt garanderen dat je op het juiste moment levert? Dit maakte de geboorte van het concept Service Oriented Factory (SOFa) tot een feit.

Gegarandeerd resultaat

Een gestructureerd software ontwikkelproces vormde de basis van de Service Oriented Factory (SOFa). Door de inzet van de SOFa, was Eneco in staat om garanties aan de projectleiders van de business projecten af te geven, wat betreft het TIBCO ontwikkelwerk dat als onderdeel van die projecten moest worden uitgevoerd. Extra voordeel was dat de kwaliteit omhoog ging door het strakke ontwikkelproces en de duidelijke standaarden en richtlijnen. Door een variërende inzet van twee tot vijf SOFa medewerkers, werd Eneco IT verder ontzorgt op het gebied van capaciteit, kwaliteit en flexibiliteit. Het wekelijks overleg tussen de delivery manager van Eneco en de SOFa manager van Rubix waarborgde dat Eneco nog steeds aan het stuur stond. Ook financieel, want alle opdrachten voor de SOFa zijn na de transitieperiode op basis van fixed price uitgevoerd, inclusief een garantieperiode na oplevering.

Marcel van Munster, hoofd Integratie: “Door het toepassen van de Rubix SOFa is Eneco IT in staat gebleken de vele projecten en wijzigingen op het TIBCO landschap op tijd en met de juiste kwaliteit op te leveren aan haar business. Rubix heeft Eneco echt ontzorgt op dit gebied.”