De 3 principes die de financiële sector hanteren om efficiëntie te maximaliseren met Hyperautomatisering.

Revolutionizing banking | hyperautomation

In de banksector, waar traditie en innovatie naast elkaar bestaan, ontstaat vaak een opvallende eigenschap: de afhankelijkheid van legacy systemen.

Daarom wil ik graag in dit artikel de drie principes verder uitleggen die een grote rol spelen bij het hanteren van hyperautomatisering in het technologische landschap van de banksector. Dit artikel biedt inzicht in de transformerende kracht van hyperautomatisering bij legacy- en integratie-uitdagingen, de gevolgen hiervan en waarom je dit niet kunt negeren. Tot slot presenteer ik een strategisch stappenplan voor het implementeren van een hyperautomatiseringsoplossing binnen de banksector.

Het technologische landschap van banken

Binnen de banksector bevinden zich standvastige systemen die door de tijd zijn getest, gehard door strijd, en al lange tijd de ruggengraat vormen van financiële instellingen. Toch bevindt de financiële sector zich, te midden van de onstuitbare vooruitgang van de technologie. Intussen worstelt men met de uitdaging om de kloof te overbruggen tussen de verouderde infrastructuur van vroeger en de eisen van het hedendaagse digitale landschap. IBM benoemt hier de uitdaging binnen de banksector, en hun onderzoek onthult dat “banken moeite hebben om prioriteiten te stellen en aan de verwachtingen van klanten te voldoen, gehinderd door uitdagingen op het gebied van technologische modernisering en een gebrek aan industriestandaarden.”

In bestaande systemen volgen zakelijke processen vaak een alledaagse routine, met veel herhaalde taken. De routineuze taken zoals het invoeren van gegevens, verwerken van documenten en verificatie creëren een consistente patroon binnen financiële instellingen, waarbij vastgestelde normen weerspiegeld worden. Terwijl banken zich een weg banen door een veelheid aan transacties, compliance-controles en klantinteracties, wordt de duidelijke behoefte aan verandering zichtbaar. McKinsey verheldert hier verder de uitdagingen binnen het veranderde landschap en tijdens het interview op 11 Jan 2024 verklaren Alexander Edlich en Reinhard Höll dat “er zeker uitdagingen zijn geweest, maar de afgelopen achttien maanden zijn eigenlijk relatief positief geweest voor mondiale banken. Wat kunnen de banken doen om op dit momentum voort te bouwen?”

Te midden van dit landschap, waar het alledaagse en het verfijnde samenkomen, ontstaat het besef en de erkenning dat de traditionele infrastructuur, hoewel veerkrachtig, baat kan hebben bij een vleugje modernisering. Het is hier dat het concept van hyperautomatisering opkomt als een baken van verandering, met de belofte om dynamiek toe te voegen aan het conventionele, processen te stroomlijnen en de bankervaring voor instellingen en cliënten naar een hoger niveau te tillen.

De gevolgen van het negeren van Hyperautomatisering in de bankensector.

Stel je voor: een bank, gebonden door traditionele handmatige processen, wordt geconfronteerd met een doolhof van uitdagingen. Terwijl transacties door zijn gangen weerklinken en nalevingscontroles een formidabele taak worden, wordt de behoefte aan transformerende verandering pijnlijk duidelijk. Zonder de omhelzing van hyperautomatisering raakt de bank verstrikt in operationele inefficiënties, een trage process die de concurrentiepositie bedreigt. Moderne klanten verlangen naar een competitief voordeel: snelle en efficiënte diensten. Wanneer deze moeilijk te vinden zijn, leidt dit tot ontevredenheid en mogelijk klantverlies. Bovendien hangt het spook van nalevingsrisico’s dreigend boven de bank. In een sector die vastzit aan strenge regelgeving, brengt het ontbreken van automatisering de mogelijkheid van de bank om snel aan steeds veranderende nalevingsnormen aan te passen in gevaar. Boetes en reputatieschade worden serieuze bedreigingen.

Veiligheidskwetsbaarheden werpen hun schaduw, aangezien handmatige processen vatbaarder blijken voor fouten en inbreuken. Zonder de robuuste beveiligingsmaatregelen die inherent zijn aan hyperautomatisering, staat sommige banken op wankele grond en loopt het risico gevoelige klantgegevens te compromitteren. Naast het feit dat operationele kosten stijgen, innovatie stagneert en het vermogen om waardevolle inzichten uit gegevens te halen, neemt af. Efficiëntie is van het grootste belang, om automatisering te weigeren betekent gemiste kansen voor groei, innovatie en een proactieve respons op opkomende risico’s.

“Moderne banksector, waar hyperautomatisering niet opkomt als een luxe maar als een noodzaak. De banken die deze oproep ter harte nemen, bevinden zich in een krachtige, veilige en flexibele positie.” – Ashton Lopez.

Hyperautomatisering gebruiken om banken te transformeren.

Hyperautomatisering is samenhang die technologieën leidt, waarbij robotprocesautomatisering (RPA), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) worden in synchroon gebruilkt. Stel je voor: routinetaken zoals gegevensinvoer, transactieverwerking en documentverificatie zijn niet langer een handmatige beproeving. Volgens de onderzoek van S&P Global, “bedrijven evalueren de automatiseringsstrategieën in hun digitale activiteiten opnieuw en kondigen zo de volgende golf van ondernemingen aan procesautomatisering. De ‘gemakkelijke overwinningen’ die worden behaald door het automatiseren van bedrijfsprocess workflow en het bouwen van software Robots om repetitieve handmatige taken te automatiseren zijn bijna uitgeput en vertegenwoordigen slechts een gedeeltelijke aanpak van bedrijfsautomatisering.” Dit illustreert een aanzienlijk verschil tussen bedrijven die nog in de beginfase zitten en bedrijven die al verder gevorderd zijn. De vraag is: waar bevindt uw organisatie zich en waar zou zij moeten zijn?

Klantenservice

Volgens de onderzoek van Smart Communication, “zowel consumenten als bedrijven verwachten nu het gemak van digitale handel uit te breiden naar elk aspect van hun leven. Dit geldt ook voor bank- en andere financiële diensten.” Een klantenservice die AI-aangedreven is met chatbots en virtuele assistenten die 24/7 werken, alledaagse vragen afhandelen en klanten begeleiden bij basis transacties. Dit versnelt niet alleen de responstijden, maar maakt diensten ook toegankelijker. Aan de andere kant heb je nog het menselijke aspect? Zij worden gereserveerd voor complexe klantkwesties die empathie en kritisch denken vereisen.

Het traditionele gevecht van chatbots met context vervaagt door het verbruik van LLM’s(Large Language Models). LLM’s heeft het vermogen om coherentie en relevantie te behouden tijdens uitgebreide interacties. Traditionele chatbots zijn beperkt door vooraf gedefinieerde antwoorden, hier breken LLM’s los en bieden een dynamisch scala aan contextueel rijke antwoorden die zich aanpassen aan diverse tonen, stijlen en gebruikersinvoer. De beperkingen van traditionele chatbots maken plaats voor het genuanceerde begrip dat LLM’s naar voren brengen. Ter eerste is creativiteit een kenmerk van LLM-interacties en injecteert een frisse wind in gesprekken. Waar traditionele chatbots falen bij vaagheid, schitteren LLM’s met hun vermogen om fantasierijke en flexibele antwoorden te genereren. Ten slot is complexiteit geen struikelblok meer, omdat LLM’s ingewikkelde vragen met gedetailleerde, contextbewuste precisie aanpakken.

Beveiliging

Bij het kijken naar beveiliging is hyperautomatisering onze waakzame beschermer. Met behulp van geavanceerde analyses en AI-algoritmen scant het door enorme datasets in realtime en detecteert het snel ongebruikelijke patronen of verdachte activiteiten. Deze proactieve aanpak helpt banken om potentiële beveiligingsdreigingen een stap voor te blijven. Naast de effectiviteit van algoritmen en geautomatiseerde scans worden medewerkers de bewakers van strategisch inzicht, de interpreters van contextuele subtiliteiten en de architecten van ethische overwegingen. In momenten van crisis komt hun expertise in incidentrespons en crisismanagement op de voorgrond, waarbij zij gecoördineerde inspanningen dirigeren.

Terwijl het beveiligingslandschap evolueert, is het de menselijke capaciteit voor continu leren en aanpassen die ervoor zorgt dat de bank een stap voor blijft. De kunst van communicatie en samenwerking, inherent aan de menselijke aard, wordt de spil in het verspreiden van cruciale informatie en het bevorderen van een verenigd front tegen potentiële bedreigingen.

Kredietverwerking & geld

Het krijgt een turboboost! Automatisering analyseert financiële gegevens van klanten, evalueert de kredietwaardigheid en stroomlijnt het leenproces. Het resultaat? Snellere beslissingen en tevredenere klanten.

Laten we het over investering hebben. Door routinetaken, vooral op de achtergrond, te automatiseren, verlagen banken kosten, verbeteren zij de efficiëntie en zeggen zij vaarwel tegen overmatige afhankelijkheid van handmatige arbeid. Stel je eens voor een naadloze stroom voor over online, mobiele en in-branch services. Dat is de magie van cross-channel integratie. Hierdoor stijgt de klanttevredenheid omdat klanten moeiteloos toegang hebben tot accounts en kunnen transacties uitvoeren. Hieruit volgt voorspellende analyse als een gedachtenlezer voor klantvoorkeuren. Hyperautomatisering gebruikt het om gedrag te begrijpen en gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Denk aan doelgerichte productaanbevelingen en financieel advies op maat. Een echt boeiende klantervaring.

Andere punten om te overwegen zijn voor banken diep betrokken zijn bij supply chain finance, hyperautomatisering stapt in om processen te optimaliseren. Factuurverwerking, goedkeuring van betalingen en financiering van de supply chain worden gestroomlijnd, wat de efficiëntie verbetert en operationele risico’s vermindert.

Je strategie voor succes begint bij het opstellen van je Hyperautomatiseringsplan!

Het implementeren van hyperautomatisering in een bank vereist een praktisch en strategisch plan. Hier is een beknopt en professioneel stappenplan om het proces te leiden:

 • Beoordeling van Huidige Processen: Voer een uitgebreide evaluatie uit van de bestaande processen binnen de bank. Identificeer handmatige en repetitieve taken die baat kunnen hebben bij automatisering. Prioriteer processen met hoge transactievolumes, complexiteit of die vatbaar zijn voor fouten. Kijk ook naar
 • Duidelijke Doelstellingen Definiëren: Bepaal wat succes betekent voor de bank, of het nu gaat om het verminderen van verwerkingstijden, het verbeteren van nauwkeurigheid, het verlagen van operationele kosten of het verbeteren van klantervaringen.
 • Evaluatie van Technologische Infrastructuur: Zorg ervoor dat bestaande systemen en applicaties compatibel zijn met automatiseringstools. Identificeer eventuele hiaten of gebieden die mogelijk upgrades nodig hebben om de implementatie van hyperautomatisering te ondersteunen. Meer info
 • Training en Betrokkenheid van Medewerkers: Bevorder een cultuur van samenwerking en zorg ervoor dat medewerkers begrijpen hoe automatisering hun rollen kan verbeteren in plaats van vervangen. Moedig hun actieve betrokkenheid bij het proces aan.
 • Begin met Laagrisicoprocessen: Begin de implementatie met laagrisico- en goed gedefinieerde processen. Dit zorgt voor een soepele overgang en helpt het vertrouwen in de effectiviteit van hyperautomatisering op te bouwen. Overweeg gebieden zoals gegevensinvoer, documentverificatie of routinematige transactieverwerking.
 • Pilotprogramma’s: Lanceer pilotprogramma’s om de effectiviteit van geselecteerde automatiseringstools en processen te testen. Verzamel feedback van medewerkers die bij de pilot betrokken zijn en gebruik deze informatie om de implementatiestrategie te verfijnen. Los eventuele uitdagingen of zorgen op die tijdens de pilotfase naar voren komen.
 • Geleidelijke Opschaling: Zodra de pilotprogramma’s succes aantonen, schaal de implementatie geleidelijk op naar kritischere en complexere processen. Monitor de prestaties nauwlettend en maak indien nodig aanpassingen om een naadloze integratie in de dagelijkse operaties te waarborgen.
 • Beveiligingsmaatregelen: Geef prioriteit aan cybersecurity tijdens de implementatie. Implementeer robuuste beveiligingsmaatregelen om gevoelige gegevens en transacties te beschermen. Zorg voor naleving van regelgeving inzake gegevensbescherming en stel protocollen op voor de behandeling van beveiligingsincidenten.
 • Continue Monitoring en Verbetering: Stel een systeem in voor continue monitoring van geautomatiseerde processen. Implementeer analysetools om prestatie-indicatoren bij te houden, knelpunten te identificeren en de impact van hyperautomatisering op belangrijke doelstellingen te meten. Gebruik deze gegevens voor continue verbeteringen en optimalisatie van processen.
 • Samenwerken met Technologiepartners: Werk samen met technologiepartners en leveranciers die zijn gespecialiseerd in hyperautomatiseringsoplossingen. Maak gebruik van hun expertise om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologieën, best practices en trends in de branche. Werk nauw samen om eventuele uitdagingen aan te pakken en nieuwe mogelijkheden voor automatisering te verkennen. Meer info over een passend partner
 • Naleving van Regelgeving en Normen: Zorg ervoor dat de implementatie van hyperautomatisering voldoet aan brancheregels en normen. Blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen in wettelijke vereisten en pas geautomatiseerde processen dienovereenkomstig aan.
 • Ondersteuning voor Medewerkers en Feedbackmechanisme: Stel een ondersteuningssysteem in voor medewerkers die zich aanpassen aan de veranderingen. Moedig open communicatiekanalen aan voor feedback en pak eventuele zorgen snel aan. Dit bevord

Conclusie

In de banksector, waar traditie de eisen van het digitale tijdperk ontmoet, klinkt een dwingende behoefte aan verandering door de gangen van financiële instellingen. Door vast te houden aan verouderde systemen, wordt de sector geconfronteerd met een doolhof aan uitdagingen, van routinematige handmatige taken tot nalevingsrisico’s en beveiligingskwetsbaarheden. Het weigeren van automatisering laat banken verstrikt raken in operationele inefficiënties, waardoor hun concurrentiepositie in gevaar komt en innovatie wordt belemmerd.

Betreed hyperautomatisering, een transformerende kracht die een synergie van technologieën – RPA, AI, integraties en ML – dirigeert. Het bevrijdt menselijke talenten van routinetaken, verbetert de klantenservice via door AI aangedreven interacties, versterkt de beveiliging met geavanceerde analyses en stroomlijnt risicobeheer en naleving. Dit technologische framework bespaart niet alleen kosten, maar schildert ook een canvas van efficiëntie over kanalen, biedt gepersonaliseerde diensten en optimaliseert processen in de toeleveringsketen. De reis naar hyperautomatisering vereist een strategisch plan dat samenwerking, schaalbaarheid en continue verbetering bevordert. Banken die deze oproep opvolgen, bevinden zich empowered, veilig en wendbaar in een landschap dat niets minder vereist.