Techblog Tech

Microservices in een historisch perspectief

Een hype als microservices lijkt uit het niets op te komen. Niets is minder het geval: een aantal paradigma verschuivingen liggen aan de grondslag waardoor microservices nu mogelijk zijn geworden….

26 mei, 2023

Techblog Tech

Microservices, hergebruik en “event sourcing”

In een vorige blog heb ik Microservices in de context van Domain Driven Design (hierna DDD) geplaatst. DDD neemt taal als uitgangspunt om domeinen te definiëren voor dingen die bij…

26 mei, 2023

Techblog Tech

De grenzen van microservices

Hoe ‘Bounded Contexts’ helpen microservices af te bakenen. In een vorige blog heb ik Microservices in een historisch perspectief geplaatst. Eén van de ontwikkelingen die ik daar aan de orde…

26 mei, 2023