AIESEC Utrecht & Rubix slaan de handen ineen om bewustwording van duurzaamheid te vergroten onder studenten van de Universiteit Utrecht.

AIESEC is de grootste internationale youth-run non-profit organisation die zich inzet voor het ontwikkelen van leiderschap in studenten. Dit doen zij door middel van het aanbieden van vrijwilligersprojecten & internationale stages in 126 landen over de hele wereld. Duurzaamheid staat hierbij centraal. Alle projecten zijn dan ook gekoppeld aan één van de Sustainable Development Goals (SDG’S) van de Verenigde Naties. Dit zijn mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

AIESEC zet zich actief in om zo veel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze SDG’s.

Tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT-week) 2018 zal AIESEC in samenwerking met Rubix duurzame hard plastic flessen uitdelen met daarop informatie over de problematiek van ophoping van plastic in de oceaan. Door middel van dit duurzame initiatief zullen zij rond de 5.000 studenten bereiken en zo bewustwording van dit probleem en van duurzaamheid in het algemeen vergroten.

Dit initiatief zou niet tot stand zijn gekomen zonder de steun van Rubix. Gespecialiseerd in systeem-, proces- en data integratie deelt Rubix deze visie op duurzaamheid en werkt het bedrijf samen met zijn klanten aan verschillende duurzaamheidskwesties zoals bijvoorbeeld de verdere verduurzaming van het spoorwegennetwerk en op het gebied van de energietransitie.