Er zijn organisaties die erachter komen dat ze geen toekomstbestendige IT-huishouding hebben als het te laat is. Er zijn nog veel meer organisaties die dit wel op tijd in de gaten hebben, maar er te laat achter komen dat hun moderniseringsstrategie te wensen over liet. Dit blog bevat 3,5 tips, gebaseerd op ruim 35 jaar ervaring, voor een betere IT-moderniseringsstrategie.

Tip 1: Begin bij je bedrijfsmodel om de digitale vereisten en prioriteiten in je strategie te bepalen

Kostenbesparing, efficiëntieverbetering, verbetering van de klantervaring: digitale modernisering kan meerdere voordelen opleveren. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal even belangrijk zijn voor jouw organisatie. Er is altijd een onderscheid aan te brengen in functionele prioriteiten die bepalen waar een digitale verbetering in ieder geval aan moet bijdragen. Die vereisten verschillen in nuance voor iedere organisatie, maar zijn op hoofdlijnen sterk afhankelijk van het type bedrijfsmodel dat wordt gehanteerd. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende organisatietypes, die als vertrekpunt kunnen worden gebruikt om de prioriteitsdoelstellingen van een digitale moderniseringsstrategie te bepalen.

Om te beginnen zijn er organisaties die streven naar Operational Excellence, waarin efficiëntie, standaardisatie en voorspelbaarheid centraal staan. De digitale vereisten bij zulke organisaties zijn nadrukkelijk gericht op kostenefficiëntie en stabiliteit.
Dan zijn er organisaties die streven naar Product Leadership. Zij hebben innovatie hoog in het vaandel, willen een uniek product of te dienst leveren, en streven naar een koppositie in hun marktsegment. De digitale prioriteiten liggen daardoor vooral op wendbaarheid en aanpassingsvermogen.
En ten slotte zijn er organisaties met een Customer Intimacy oogmerk. Die onderscheiden zich door de best mogelijke klantervaring te leveren, en hebben doorgaans een kleine, maar hoogwaardige klantenkring. Hun digitale vereisten zijn extreem klantgericht. De technologie moet met name aanpasbaar zijn in de front-end, en zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn in de back-end. Kosten spelen hierbij een ondergeschikte rol.

Tip 2: Buiten winnen is binnen beginnen

Nadat je in kaart hebt gebracht welke digitale eigenschappen prioriteit hebben rijst al snel de vraag waar het best mee te starten. Het aanbrengen van de juiste volgorde van aanpak is vaak een heikel punt in digitale moderniserings-trajecten. In de regel is het zinvol om te beginnen met de zogeheten ‘digitale binnenwereld’ (de back-end) en daarna de ‘digitale buitenwereld’ (de front-end). Dit klinkt logisch, maar er zijn talloze voorbeelden van mislukte projecten waarbij geprobeerd is dit andersom te doen, of allebei tegelijk. Buiten winnen is binnen beginnen, en dat geldt voor IT net zo. Eerst zijn optimale koppelingen en een geïntegreerd systeem van interne processen vereist. Denk hierbij aan ERP-systemen waarbij de data kan worden verrijkt met gegevens uit HR-systemen en facturatie-systemen. Een toekomstbestendige digitale basis maakt het vervolgens weer mogelijk om koppelingen met externe ecosystemen te maken.

Tip 3: Interne integratie vereist snelheid, externe integratie vereist kwaliteit

Zeker bij grote organisaties kan het moderniseren van die binnenwereld worden bemoeilijkt doordat er flink wat politiek en weerstand mee is gemoeid. Interne veranderingen, in welke vorm dan ook, gaan vrijwel altijd gepaard met machtsverschuivingen, en daardoor niet de meest coöperatieve situaties. De factor die bij interne IT-verandertrajecten het verschil maakt tussen succes en stagnatie is die van snelheid. Snelheid is essentieel bij ieder intern veranderingstraject, en vooral bij interne integratieprojecten leert de ervaring dat het succes afhangt van het vermogen de digitale vernieuwing te realiseren voordat het immuunsysteem van de organisatie dit kan opvangen.

Bij digitale vernieuwingstrajecten van de buitenwereld is kwaliteit leidend, en snelheid van een meer ondergeschikt belang. De UX en DX (Developer Experience) van interfaces moeten op orde zijn en er mag in de ogen van de gebruikers-doelgroepen niets aan mankeren. Biedt je de buitenwereld bijvoorbeeld de mogelijkheid om via APIs met jouw organisatie te koppelen? Besef je dan dat je vooral van de externe developer community enthousiaste reacties wil zien. Zij zijn extreem kritisch, misschien nog wel kritischer dan reguliere gebruikers. Developers zijn de gatekeepers van de API-economie: of jouw aanbod een kans maakt is grotendeels gebaseerd op hun initiële acceptatie.

Tip 3,5: Er is nog veel meer

Wil je meer weten over de ultieme digitale strategie? En nog veel meer, en veel concretere tips over het hele digitale moderniserings- en integratieproces, van strategie tot vendor-selectie en implementatie? Download dan dit e-book, waarin al deze elementen en meer aan bod komen, gebaseerd op vele jaren ervaring en best practices – zowel van mij persoonlijk als van doorgewinterde architecten en integratiedeskundigen.

Een Universele Integratie Strategie helpt jou met het maken van een ​​hands-on plan om jullie integratie- en IT-huishouding op orde te krijgen, en zo integratie zijn werk te laten doen. Alleen dan creëer je dat robuuste en flexibele bedrijf, dat kan overleven en overwinnen in de digitale toekomst.

Lees hier meer en download het uitgebreide e-book: